Som arrangør tilrettelegger, inviterer, lager program, markedsfører og gjennomfører arrangementet i et tett samarbeid med respektive kommune, bydel, etat og deres samarbeidspartnere lokalt.

Bakgrunnen for selskapet er sosialt entreprenørskap.
Det betyr at det ikke er forbundet kostnader for bydel, kommune, stiftelser, sosiale entreprenører eller organisasjoner som ønsker å benytte seg av denne tjenesten.
Arrangementet er delt i 2,over 1 dag med en del rettet mot faglig personell og del 2 vil være åpen for bydelens beboere.
Temaene vil være på initiativ fra den bydelen/kommunen der arrangementet holdes for å ivareta lokale variasjoner.

Målgrupper:
-60+ og pårørende som ønsker kunnskap om produkter og tjenester, uansett livsløp og fase, som kan tilpasses i eget hjem for å øke mestring, gi velvære og trygghet.

– Leverandører av teknologi, tjenester og produkter innen helse, mestring, trygghet og velvære presenterer produkter og tjenester som kan tilpasses, gir opplæring for å dekke individuelle behov.

Ta kontakt med Tone Bonnerud, tlf. 40034704 hvis du ønsker et samarbeid i din bydel/kommune.

Nøkkelord:
Ensomhet, frivillighet, valgfrihet, tjenester, produkter, økt mestring, helse, Digitale livsløp der smarthusteknologi kobles med velferdsteknologi, løsninger, gevinstrealisering, oversiktlighet, trygghet, ernæring, kompetanse, samarbeid, dialog, frigi flere varme hender, lokal tilpasning, konkurranse, seminar, kurs, innovasjon, sosialt entreprenørskap, informasjon, læring og endring