Arrangør tilrettelegger, inviterer, setter sammen faglig program, markedsfører og gjennomfører arrangementet i et tett samarbeid med respektive kommune, bydel, etat, lokale samarbeidspartnere og aktører fra det private næringsliv av produkter, tjenester og hverdagsteknologi for økt mestring, helse, trygghet og velvære for innbyggere i respektive kommune/bydel der arrangementet gjennomføres.

Bakgrunn og forretningsplan
Det betyr at det ikke er forbundet kostnader for bydel, kommune, stiftelser, sosiale entreprenører eller organisasjoner som ønsker å benytte seg av denne tjenesten.
Arrangementet er delt i 2,over 1 dag med en del rettet mot faglig personell og del 2 vil være åpen for bydelens beboere.
Inntektene hentes fra private aktører som leverer tjenester, produkter og teknologi innen helse, mestring, velvære og trygghet.
Temaene vil være på initiativ fra den bydelen/kommunen der arrangementet holdes for å ivareta lokale variasjoner.

Målgrupper:
-60+ og pårørende som ønsker kunnskap om produkter og tjenester, uansett livsløp og fase, som kan tilpasses i eget hjem for å øke mestring, gi velvære og trygghet.

– Leverandører av teknologi, tjenester og produkter innen helse, mestring, trygghet og velvære presenterer produkter og tjenester som kan tilpasses, gir opplæring for å dekke individuelle behov.

Ta kontakt med Tone Bonnerud, tlf. 40034704 hvis du ønsker et samarbeid i din bydel/kommune.

Nøkkelord:
Ensomhet, frivillighet, valgfrihet, tjenester, produkter, økt mestring, helse, Digitale livsløp der smarthusteknologi kobles med velferdsteknologi, løsninger, gevinstrealisering, oversiktlighet, trygghet, ernæring, kompetanse, samarbeid, dialog, frigi flere varme hender, lokal tilpasning, konkurranse, seminar, kurs, innovasjon, sosialt entreprenørskap, informasjon, læring og endring