Smart-Velferd arrangement/møteplasser med gratis inngang !

Hva: Faglig kunnskapsmesse
Målgruppe besøkende: aktører innen offentlig og privat sektor som ønsker å vite mer om hvordan
velferdsteknologi, hjelpemidler, Smarthus og tjenester kan bidra til økt mestring, trygghet, velvære for økt livskvalitet for flere.

Temaer:
Digital hjemmeoppfølging
Fysisk hjemmeoppfølging
Smarthusteknologi innen trygghet
Bli en trygg rådgiver i din jobb
Hjelpemidler og velferdsteknologi i kombinasjon
Pårørende – kunnskapsdeling og involvering

Interessert i en standplass?

Ta kontakt:
E-post: tone@smart-velferd.no
Mobil 40034704