For å oppnå best mulig resultat og gevinst er det viktig med økt kunnskap om mulighetene som ligger i valg av systemer som snakker sammen i det digitale livsløpet, fra smarthus til velferdsteknologi.

Utsagn fra en grossist “det er ikke mangel på produkter, men hver leverandør lager sin løsning som ikke kommuniseres godt nok til de andre. Dette bremser utviklingen”

Smart-Velferd samler smarte løsninger, veiledning/kompetanse og produkter/tjenester innen smarthusteknologi og mestring for individuell tilpasning i eget hjem uansett alder eller situasjon.

Forbrukeren kan søke informasjon og få kontakt med lokale leverandører/installatører, lokale tilbud/tjenester og få en oversikt over hvor man kan henvende seg i sitt lokale miljø for å få råd/veiledning. Portalen vil gi en oversikt over offentlige tilbud, men også tjenester som kan kjøpes privat for å få et tilpasset hjem til eget liv.
Lokale tilbud fra seniorsentre, frivillighet og grupper/lag kan fremme sine aktiviteter som forebygger mot ensomhet og fremme helse, sosiale mulighe

I den digitale portalen og på de fysiske lokale møteplassene er målet kompetanseoverføring mellom rådgivere, helsepersonell, kommune, leverandører for at flere skal få best mulig innsikt i hva som finnes på markedet.
Hvilke avtaler det offentlige selv har, men også synliggjøre hvilke muligheter som finnes for økt kunnskap. Dette for at de som møter mennesker i sitt arbeid gjennom helse kan gjennom økt kunnskap og informasjon gi veiledning til det beste for en som søker råd og veiledning for eget eller andres bruk.