Møteplassen er til for deg, og nære relasjoner som ser at behovet for å få mer hjelp i hverdagen øker.

Bo hjemme lenge – ansvar for eget liv
I Norge er vi privilegerte – et helsevesen for alle – demokrati – normer og regler – god økonomi. Dette vet vi.
Men det vi ikke vet er hva som skjer den dagen vi rammes av sviktende helse, sykdom, får et barn som har andre/større behov eller blir utsatt for en ulykke. Enten rammer dette oss selv eller i nær familie/relasjoner.
Det vi også vet er at vi blir eldre. Det kan planlegges bare vi får muligheten til å få vite mer, tidligere.

Denne møteplassen skal gi god informasjon og veiledning til pårørende og seniorer.
Hvordan ta grep selv? Er det lett å ta grep selv – hvor skal vi henvende oss for å få råd og veiledning? Hva får vi dekket av kostnader med hjemmehjelp, produkter som skal installeres hjemme osv. osv.
Det er mange spørsmål og mange svar.

Økende antall eldre
I likhet med mange andre OECD-land vil Norge i årene framover få flere eldre og personer med sammensatte og kroniske sykdommer, og med høyere krav fra pasienter og pårørende.

Vi må ta større ansvar selv og bli bedre til å ta i bruk produkter/tjenester på et tidligere stadium.
Det å «Være sjef i eget liv » skrives det mye om. Det handler om å ta bevisste valg. Akkurat som når du skal på en ferie og kjøper en reiseforsikring. Det er like viktig å tilrettelegge eget hjem med de hjelpemidlene som eksisterer på markedet for å forebygge mot ulike hendelser som kan oppstå på et tidspunkt. Vi vet at når vi blir eldre så er det andre behov. Vi går til optiker når synet svikter, men hva gjøres hjemme?

Bo Hjemme Lenge
Møteplassen skal bidra til å skape trygghet rundt bruken av tjenester og produkter i ditt nærområde. Opprette kontakt med faglig dyktig personer og gi deg muligheten til å orientere deg i hvilke tilbud/tjenester som finnes lokalt. Temaene på møteplassen vil variere og vil være et resultat av samarbeid med bydelen/kommune og representanter fra tjeneste og -produkt segmentet.

Antall personer som er 70 år eller mer i Norge forventes å mer enn dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060.
Antall som er 80 år eller mer vil øke fra 222 750 i 2018 til 697 000 i 2060. Befolkningen som helhet forventes å øke til omlag 6,5 millioner i 2060 (SSB, 2018).

De som blir eldre skal bo lengst mulig hjemme. En undersøkelse fra 2006 har overskriften:
«Frykter sykehjemmet mer enn døden»
I denne artikkelen snakkes det om at nytenkning må til for å møte individuelle behov.

Hvilke muligheter finnes – forebyggende tiltak
De fleste av oss vil bo hjemme så lenge som mulig. For å få til dette kan det være smart allerede mens man er frisk og sprek å tenke igjennom hvilke muligheter man har for å kunne gjøre nettopp det.
Må det kanskje inn en hjemmehjelp en gang i uken i en periode?
Hvordan er prosessen for å søke om hjemmehjelp via kommunen. Noen får innvilget og andre får avslag.

Møteplassen skal synliggjøre de tiltakene du kan gjøre selv. Gi deg en oversikt over hva som finnes av produkter og tjenester fra tilbydere som kan produktene og skape trygghet rundt bruk.

Sosialt – tiltak mot ensomhet
Den lokale møteplassen vil ha fokus på produkter og tjenester som kan bidra til at flere kan bo hjemme lenge. Men også på det sosiale. Hva skjer av lokale tilstelninger, arrangementer. Hvilke muligheter har jeg til å finne en å gå tur med, gå på et senter, ulike former for transport, frivillighet el. I løpet av et livsløp endres mange ting underveis, samlivsbrudd, sykdom, død, nedsatt funksjonsevne og venner. Mange opplever at døgnet har for mange timer. Ensomhet er en utbredt sykdom.
På møteplassen møter du mennesker som bryr seg. Her kan du komme uten å avtale med noen fordi du møter mange fra eget lokalt miljø her.
Som arrangør har jeg et ansvar for å invitere representanter fra ulike foreninger som du kan relatere deg til fra ditt lokale miljø.
Ring meg bare og kom med innspill.

Pårørende
Den lokale møteplassen er til for deg som er pårørende. Her kan dere få gode råd og veiledning fra representanter fra det offentlige samt tilbydere av produkter og tjenester. Som pårørende er dette en arena for å lære, bidra positivt til nære relasjoner med kunnskap og veiledning for å være i stand til å beslutte hva som må til for å trygge sine kjære best mulig.

For eksempel – visste du at når du skal bort i 2 uker i sommerferien så kan du ringe til en leverandør av hjemmehjelpstjenester og be de komme i de 2 ukene du ikke er hjemme?
Det visste ikke jeg, og min ferie bar preg av det med dårlig samvittighet for at jeg var borte fra mine foreldre så lenge og engstelse for hvordan det sto til hos de.
Trygghet og forutsigbarhet er viktig.
Det å ivareta andres behov trenger ikke å være en stor belastning men det krever at du som pårørende kartlegger hva som finnes på markedet og hvordan tjenesten kan påvirke positivt inn i ditt og andres liv.
Det er vondt å se hvis en av dine nærmeste ikke har det bra. At det mangler noe eller noen for å heve livskvaliteten og gnisten. Tips om arrangementet, bli gjerne med og bidra til økt fellesskap i ditt lokale miljø.