Pilotprosjekt gjennomført 18.6.19
I et samarbeid med Bydelskontoret Nordre Aker

Sted: Grefsen Menighetssenter
Adresse: Glads vei 47- Oslo

Her er programmet digitalt – for dagen 18.6.19
Omtale i Nordre Aker Budstikke

Deltakere – faglig

http://www.seniorstotten.no
https://www.jodacare.no/
https://www.noisolation.com/no/
https://generasjonm.no/
https://sensio.no/
https://ferd.no/
https://ehelse.no/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-nordre-aker/#gref
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-foretak-og-ombud/brann-og-redningsetaten/

Seniorer ble invitert inn fra kl. 12