Nasjonal Vakttelefon skal synliggjøre alle døgnåpne tilbud og vakttelefoner i ditt område slik at du raskt kan komme i kontakt med en representant innen:

• Sykehus • Rustelefon • Psykiatrisk legevakt • Hjemmehjelp • Lege • Legevakt • Brann • Politi • Ambulanse • Hjemmesykepleie • Selvmordstelefon • Kirkens SOS • Mental Helses hjelpetelefon • Dinutvei.no • Kommunens vakttelefon pr område, eks. https://vagan.kommune.no/vakttelefoner/ • Røde Kors førstehjelp (nærmeste hjertestarter)

Tjenesten skal være i et samarbeid for positiv samfunnsnytte