En nettside som samler tilbydere av tjenester innen psykisk helse

Foreningen Nasjonal vakttelefon skal synliggjøre alle døgnåpne tilbud og vakttelefoner i ditt område slik at du raskt kan komme i kontakt med noen å snakke med på telefon eller chat.
Du kan velge å være anonym
Oversikten vil inneholde døgnåpne telefonnr og nettsteder samt ulike tilbud knyttet opp mot tjenester i de ulike bydeler og kommuner.

Samarbeidet blir på lokalt plan med aktuell bydel og de lokale tiltak/støttetilbud som eksisterer lokalt.
Foreningen søker om frivillighetsmidler for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hovedmålet er først å få samlet og synliggjort ed tilbudene som er døgnåpne 24/7
Deretter samle og synliggjøre tilbudene som er tidsbegrenset.

Målgruppe deles inn i disse gruppene:
Barn / Unge

Voksne/ Seniorer

• Sykehus • Rustelefon • Psykiatrisk legevakt • Hjemmehjelp • Lege • Legevakt • Brann • Politi • Ambulanse • Hjemmesykepleie • Selvmordstelefon • Kirkens SOS • Mental Helses hjelpetelefon • Dinutvei.no • Røde Kors telefonen

Tjenester og tilbud / digitale kurs

  • Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

Kommunens vakttelefon pr område, eks. https://vagan.kommune.no/vakttelefoner/

Tjenesten skal være i et samarbeid for positiv samfunnsnytte