Her kan du velge den medisindispenseren som kan bidra til at du får dine medisiner på faste tider gjennom hele døgnet uten å være avhengig av andre.
Under finner du løsninger som er tilpasset
A. Du har fått et tiltak gjennom bydel eller kommune
B. Du ønsker å kjøpe produkter for å ivareta egen, eller andres sikkerhet med medisiner

Kun hvis du har fått tiltak gjennom bydel/kommune

Kan kjøpes privat og benyttes av de som har tiltak