Smart-Velferd

Norske bedrifter kan ved hjelp av innovasjon, ny teknologi og digitalisering bidra til å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsetjenesten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Meld. St. 18 (2018–2019)

Stortingsmelding om helsenæringen – Sammen om bedre helseløsninger

Smart-Velferd samler og synliggjør produkter, tjenester og teknologi innen mestring, velvære, helse og trygghet. Målet er at flere skal få kompetanse og trygghet om egne, og andres muligheter for økt mestring.

Intet funnet

Det ser ikke ut til at vi kan finne det du leter etter. Kanskje et søk kan hjelpe.