– Et konsept av Smart-velferd as

Samtalebenken er en fysisk benk som skal plasseres ut på lokale  plasser i Norge. Benken skal være lik i utseende med “Samtalebenken”  preget inn.

Noe av tanken bak samtalebenken er at folk kan ta tilbake  det å føre den gode samtalen sammen. Flere mangler det i hverdagen.
Vi  håper at folk vil ta seg en pause og komme i kontakt med andre  mennesker som de ser sitter på benken uansett livsløp, livsfase,  funksjonell eller kulturell bakgrunn. 

Samtalebenken vil være et eget prosjekt som tar sikte på å samarbeide med foreninger, ideelle organisasjoner, stiftelser, privat og offentlig sektor/næringsliv.

Samtalebenken vil være nummerert i stigende rekkefølge slik at det skal være enkelt å finne den på et virtuelt kart samt å kunne avtale å møtes ved benk nr. X.

Hver bydel vil få sin egen nummerserie slik at det kan legges opp til aktiviteter mellom de ulike benkene, eller ved en spesiell benk.