I et samarbeid med bydel Nordre Aker gjennomførte jeg et pilotprosjekt med målgruppe seniorer, et lokalt arrangement for å bidra til mer informasjon og større trygghet rundt bruken av hverdagsteknologi produkter og tjenester som hver og enkelt kan kjøpe for økt mestring, trygghet, velvære og helse.
Innlegg fra bydelens lokal avis om arrangementet her!

På arrangementet ble den røde benken etterlyst fra bydelens seniorer. I forbindelse med sitt 150 års jubileum i 2015 delte Røde Kors ut 397 benker, hvorav 11 i Oslo, i hele landet. Fabian Stang, tidliger ordfører i Oslo, sto for avdukingen av benken med Nordre Aker Røde Kors sitt lokallag som arrangør.

Benken hadde flere ganger vært etterlyst da den plutselig var borte, noen ganger til opplag over vinteren, men denne gangen var annerledes.
Jeg tok kontakt med Røde Kors og fikk beskjed om at benken denne gangen var destruert. Benken var slitt og gammel og Røde Kors hadde ingen planer om å erstatte den.

Dette var trist beskjed å få. Det var mange som brukte den, et lavterskeltilbud i hverdagen for mange.

– Har du inntrykk av benken er det møtestedet den var tenkt å bli?

– Ja, jeg bor i Kurveien og går forbi nesten daglig. Da Røde Kors hadde en tilstelning for rundt 50 av bebooerne i omsorgsboligene på Myrer forrige uke, spurte jeg hvor mange som hadde satt seg ned og tatt en prat på benken. Over 40 stykker rakte opp hånden, sier Nilsen, leder for Nordre Aker Røde Kors, i et innlegg i Nordre Aker Budstikke, 14.10.2016

Og hva med alle de andre 396 benkene – hvor mange er destruert?
Prosjektet tar utgangspunkt i spørsmålene:
Kan noen reddes og nummereres? Og kan initiativet fra Røde Kors videreføres og utvikles?
Jeg mener ja.

 • Ta kontakt om et samarbeid med Røde Kors Oslo i første rekke
 • Avdekke tilstanden til de 10 benkene som er plassert i Oslo, hvor og tilstanden
 • Inngå samarbeid med seniorsenter i bydelene samt Kuben videregående skole, Oslo, Tømrerfaget, yrkes- og studiekompetanse
 • Initiere til et samarbeid om å ivareta benkene som er satt ut i første rekke – vedlikehold og ansvarsfordeling i et samarbeid på tvers av generasjoner og kulturer for inkludering og mangfold.
 • Videreutvikle idèen fra Røde Kors til å gi hver bydel/kommune en nummerserie som ligger tett opp til eksisterende postnummerserie, feks. Nordre Aker 04- benk nr 1
 • I et samarbeid med kyndige lærlinger innen tømrerfaget og bydelens seniorsentre v/dedikerte ansvarlige vil det kunne bli produsert og satt ut flere benker i aktuell bydel/kommune som kan danne grunnlaget for samhold, tilhørlighet og aktivitet nasjonalt.
 • Benken kan plasseres i et lokalt samarbeid med aktuelt bydelskontor og kommune for best mulig å ivareta og støtte oppunder lokale tilpasninger
 • En benk vil ha sitt unike nummer og vil være å finne på et kart som utvikles, der koordinatene til benken plottes inn.
 • Foreningen Samtalebenken er uten kontingent og åpen for alle som ønsker å være medlemmer
 • Foreningen vil kunne hente inn midler fra privat og offentlig sektor, enten gjennom formelle søknader etter midler, eller donasjoner/innsamlinger fra privat sektor.
 • Foreningen vil gjennom nettsiden Samtalebenken, sosiale medier og app bidra til informasjon om aktiviteter som foregår ved benkene nasjonalt.
 • Foreningen vil ved siden av benkens nr. på oversikten på nettside kunne informere om hvem som har donert midler til den aktuelle benken hvis ønskelig.
  Sponset av: Bedriftens navn, stiftelse, kommunale midler, private
  Sponset av: Anonym giver

Samtalebenken
Organisasjonsnr. 923 798 293
Sektorkode: 7000 Ideelle organisasjoner
Registrert i Frivillighetsregistret
Kontonr. 1506.39.74789 – innbetaling merkes med navn, og sted/bydel/kommune der midlene ønskes brukt.
Vippsnummer: 598553

Tusen takk for bidraget!

Kilder:
Nordre Aker Budstikke
Klar Tale
Røde Kors avd. Nordre Aker