I de fleste offentlige og private prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet er avsluttet. Gevinstrealisering er en metode for å planlegge og organisere i linjeorganisasjonen og i prosjektgruppen, med tanke på å følge opp og hente ut slike gevinster. Smart-Velferd skal bidra til at flere forstår verdien av og sammenhengen mellom velferdsteknologitjenestene. TEMA: Oppfølging i hjemmet – Digital – Hjelpemidler – Tjenester
For at flere skal kunne få et enda bedre grunnlag for sin/sine beslutninger arrangeres Norges største opplæringsarena innen hvordan velferdsteknologi, Smarthus, produkter, tjenester og hjelpemidler henger sammen. Mål: Skape trygghet rundt løsningene for at flere skal bli enda bedre ambassadører før, under og etter et prosjekt. Både i tilknytning til egen jobb men også i sitt møte med mennesker som kan ha stor effekt av å benytte seg av denne muligheten i egen hverdag. Økt gevinst i hver prosess: – økt innsikt gir et bedre grunnlag for å fastsette mål og resultatkrav – økt kunnskap gir et bedre grunnlag for å sikre at mål og resultatkrav oppnås – økt trygghet gir et bedre grunnlag for å sikre at ressursbruken er effektiv – sikre styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag. Opplæringsarenaen og portalen gir deg kunnskap om, og svar på de viktigste spørreordene: Hvem– en oversikt over leverandører som leverer Hva – av Smarhus og velferds teknologi (helse (primærhelsetjenesten), velvære, trygghet og mestring), tjenester, produkter og hjelpemidler som presenteres samlet og danner et grunnlag for at flere får kompetanse for Hvordan– dette henger sammen gir økt kunnskap om, og kan bidra til at flere får et bedre grunnlag for og trygghet rundt Hvorfor – implementere teknologi, tjenester og produkter i privat og offentlig sektor og private hjem Hvilke behov kan dekkes – med hva – av hvem og hvorfor er sentrale spørsmål under arrangementene. Oppgaven til leverandørene er å vise konkrete eksempler. Hva ditt behov, om det er definert eller udefinert, er er det kun du som har svaret på. Denne opplæringsarenaen kan gi deg både kunnskap, inspirasjon og nettverket som skal til for å bidra til å dekke og avdekke eksisterende eller fremtidige behov. Gratis inngang gjør at dere kan få lik informasjon ETT sted og sammen oppleve muligheter og skape økt trygghet i alle ledd. Mål: Flere skal bli tryggere med økt kunnskap Portalen vil få en samlet oversikt over hjelpemidler, produkter, velferds- og Smarthus teknologi og tjenester innen helse, mestring, sikkerhet og velvære