Digital hjemmeoppfølging er fremtiden!

Omstillinger i helsevesenet krever samarbeid og tålmodighet, men en ting er sikkert – digital hjemmeoppfølging er veien å gå!

For at flere skal kunne benytte seg av digitale verktøy som kan bidra til å avlaste helsevesenet så trenger flere opplæring

Ved hjelp av teknologi blir helsevesenet bærekraftig og samtidig tilby gode tjenester til alle.
Digital hjemmeoppfølging er sentralt i diskusjonen om morgendagens primær- og spesialisthelsetjeneste, og anbefalingen fra Helsedirektoratet er tydelig:
Digital hjemmeoppfølging er fremtiden!

Seniorer i Norge har behov for å forstå nytten av å trene på digitale verktøy ! Bare da kan digital hjemmeoppfølging fungere.