Arrangementet foregår på lokal arena i aktuell bydel/kommmune.
En faglig del og en del for seniorer og deres pårørende

Samarbeid med kommune, bydel
Tett dialog og samarbeid med respektive kommune, bydel for å sikre relevans i temaer som bydelen/kommune ønsker et ekstra fokus på.

Lokal faglig del
Relevante temaer/budskap fra respektive bydel, kommune, offentlig etat rettet mot faglig personell som møter brukernes behov hver dag lokalt for bydelen, stedet, kommunen. Forstå hva de har for å forstå hva de har behov for i sitt arbeid.
Temaer som f.eks. ernæring, sikkerhet, brukervennlighet, muligheter, samarbeid og læringsarena, arbeidsmetoder, trening, bli trygg i bruken av teknologi, kurs m.m.

Seniorer og pårørende
En egen del for pårørende og innbyggere som får muligheten til å orientere seg i tilbudene, bli orientert om fokusområder fra offentlige og private innen teknologi og tjenester , møte fagpersoner som kan bistå i prosesser med å finne individuelt tilpassede løsninger for å forebygge mot skader, utrygghet og ensomhet i eget liv.