Noen ganger må adressen endres, enten midlertidig eller permanent.
Da blir det enda viktigere for både den det gjelder og deres pårørende at tilbudet ivaretar både eksisterende behov samt fremtidige behov

Her finner du boligutviklere som nettopp har dette som mål – at du skal ha det trygt og godt med nærhet til tjenester og sosiale opplevelser

Risvollen private seniorboliger