I et samarbeid med:

Møteplass Bo Hjemme Lenge i bydel Ullern arrangeres 15.9.20
Program kommer.

Velkommen til en åpen møteplass for deg som ønsker å vite mer om temaer innen:
Helse, mestring, teknologi og trygghet

Samarbeidspartnere

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. Vi arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.


Vi har fokus på kultur, språk og fagkompetanse for å bygge bro mellom offentlige tjenester, fagmiljøer og mennesker med minoritetsbakgrunn.

Møller Eiendom og Generasjon M
– sammen om morgendagens boløsning

Fra å bo til å leve –
Møller Eiendom presenterer fremtidens boløsning , PiiR – Harbitz-Torg.

Relasjoner mellom generasjoner