Hvor: Bodøhallen
Når: 12.10.22
Tid: Åpningstider vil komme her!

TEMADAG:
Digital hjemmeoppfølging
Produkter, tjenester og hjelpemidler som kan bidra til økt mestring i eget hjem
Smarthusteknologi innen mestring, trygghet og velvære

Utstillere innen
Velferdsteknologi
Smarthus
Tjenester
Produkter

Pris pr. standplass – send forespørsel til tone@smart-velferd.no

Mobil: 40034704