Smart-Velferd

– Skal vi lykkes i møte med flere eldre må det offentlige helsevesenet dra nytte av den innovasjonskraften som ligger i næringslivet. Norske bedrifter kan ved hjelp av innovasjon, ny teknologi og digitalisering bidra til å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsetjenesten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Meld. St. 18 (2018–2019)

Stortingsmelding om helsenæringen – Sammen om bedre helseløsninger

Smart-Velferd har som mål å samle og synliggjøre leverandører fra privat og offentlig sektor av produkter, tjenester og teknologi for økt kompetanse om egne og andres muligheter for økt mestring, velvære, helse og trygghet, lokalt og nasjonalt

Bakgrunn Smart-Velferd

Som nærmeste pårørende ønsket jeg å bidra best mulig for mine foreldre når de selv ikke mestret alle oppgaver selv lenger. Mine foreldre bodde i en leilighet som var lettstelt. …

For bydel/kommune

Samarbeid mellom bydelen/kommunen og foreningen Bo Hjemme Lenge. I samarbeid med bydel/kommune tilrettelegges et faglig program som passer for de som bor og jobber i bydelen/kommunen. Arrangør tilrettelegger, gjennomfører, inviterer …

Arrangement Bo Hjemme Lenge

Siste nytt 2020

Oslo
15 bydeler i Oslo er kontaktet for planlegging av møteplasser lokalt høst 2020/vår 2021
Bydelsfakta – Befolkningen etter alder

Arrangementer 2020 – bekreftet deltakelse høst
Bydel Ullern – 15.9.20

Hovedsamarbeidspartnere for arrangementet er:
Bydel Ullern
Livsglede for Eldre
Face2Face Brobyggersenter
Piir – Møller Eiendom
Generasjon M

Intet funnet

Det ser ikke ut til at vi kan finne det du leter etter. Kanskje et søk kan hjelpe.