18.6.19
Bydel Nordre Aker – pilot arrangement

Nordre Aker Budstikke 2019

Foreningen koordinerer for å synliggjøre leverandører av lavterskeltilbud, tjenester og produkter, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om økt kunnskap om egne muligheter for målgruppen.

Smart-Velferd

Norske bedrifter kan ved hjelp av innovasjon, ny teknologi og digitalisering bidra til å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsetjenesten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Meld. St. 18 (2018–2019)

Stortingsmelding om helsenæringen – Sammen om bedre helseløsninger

Smart-Velferd samler og synliggjør produkter, tjenester og teknologi innen mestring, velvære, helse og trygghet. Målet er at flere skal få kompetanse og trygghet om egne, og andres muligheter for økt mestring.

Bakgrunn Smart-Velferd

Som nærmeste pårørende ønsket jeg å bidra best mulig for mine foreldre når de selv ikke mestret alle oppgaver selv lenger. Mine foreldre bodde i en leilighet som var lettstelt. …

SeniorEXPO

Et samarbeid mellom offentlig og privat sektor I samarbeid med bydel/kommune tilrettelegges et faglig program som passer for de som bor og jobber i bydelen/kommunen. Arrangør tilrettelegger, gjennomfører, inviterer og …

Intet funnet

Det ser ikke ut til at vi kan finne det du leter etter. Kanskje et søk kan hjelpe.