Møteplasser

Arrangement 2019

18.6.19
Bydel Nordre Aker – pilot arrangement

Nordre Aker Budstikke 2019

Smart-Velferd

Norske bedrifter kan ved hjelp av innovasjon, ny teknologi og digitalisering bidra til å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsetjenesten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Meld. St. 18 (2018–2019)

Stortingsmelding om helsenæringen – Sammen om bedre helseløsninger

Smart-Velferd samler og synliggjør produkter, tjenester og teknologi innen mestring, velvære, helse og trygghet. Målet er at flere skal få kompetanse og trygghet om egne, og andres muligheter for økt mestring.

Bakgrunn Smart-Velferd

Som nærmeste pårørende ønsket jeg å bidra best mulig for mine foreldre når de selv ikke mestret alle oppgaver selv lenger. Mine foreldre bodde i en leilighet som var lettstelt. …

Konsept Bo Hjemme Lenge

Samarbeid mellom bydelen/kommunen og foreningen Bo Hjemme Lenge. I samarbeid med bydel/kommune tilrettelegges et faglig program som passer for de som bor og jobber i bydelen/kommunen. Arrangør tilrettelegger, gjennomfører, inviterer …

Arrangement 2020

Foreningen Bo Hjemme Lenge planlegger for 10 lokale arrangementet pr år nasjonalt
Bydeler og kommuner blir kontaktet for planlegging av møteplasser lokalt høst 2020/vår 2021

Arrangementer 2020 – bekreftet deltakelse høst
Oslo – Bydel Ullern – Utsatt til 15.9.21

Seminarprogram og utstilling

Faglig program innbyggere og pårørende

Faglig program ansatte bydel Ullern – bydelens satsingsområder

Hovedsamarbeidspartnere for arrangementet er:
Bydel Ullern
Livsglede for Eldre
Face2Face Brobyggersenter
Piir – Møller Eiendom
Generasjon M
Seniorstøtten
MIO omsorg

Intet funnet

Det ser ikke ut til at vi kan finne det du leter etter. Kanskje et søk kan hjelpe.