Om konseptet

Målet med nasjonale fysiske møteplasser som foregår lokalt, er å synliggjøre mulighetene for individuelt tilpassede løsninger innen teknologi, produkter og tjenester. Det er forventet at en større andel av befolkningen skal bo hjemme lenger uansett alder og livssituasjon/livsløp.
Søket etter informasjon om produkter/tjenester blir enklere for de som har behov for, et ønske om, hjelpemidler/tjenester i eget hjem, sosialisering og nettverk i lokale organisasjoner/frivillighet uavhengig om tjenesten kommer fra det offentlige, eller fra private aktører.

Teknologi og tjenester
Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.
Mestring, Sikkerhet, Velvære, Helse

Velferdstjenester handler om nettverk hvor mennesker i møte med andre får sosialt samvær og hygge. Hjelp til å handle, vaske, personlig stell og hygiene. Følge på turer og reiser, og få en oversikt over sine egne muligheter utifra egen livssituasjon. Enten at man søker selv eller får hjelp av andre.

Bakgrunn for Smart-Velferd

Bakgrunnen til konseptet. Jeg ble over en periode kjent med utfordringene til jeg vil «bo hjemme lenge»når mine foreldre kom i en fase hvor det ikke lenger var en selvfølge …

Hva er Smart-Velferd

Involvering og samarbeid for å forebygge og gi økt mestring Skal vi lykkes med et inkluderende samfunn må vi også bli flinkere til å involvere og samarbeide bedre. Gjennom gode …

Den lokale møteplassen

Arrangementet foregår på lokal arena i aktuell bydel/kommmune. En faglig del og en del for seniorer og deres pårørende Samarbeid med kommune, bydelTett dialog og samarbeid med respektive kommune, bydel …

Private – bohjemmelenge

Møteplassen er til for deg, og nære relasjoner som ser at behovet for å få mer hjelp i hverdagen øker. Bo hjemme lenge – ansvar for eget liv I Norge …

Fagdag, lokalt i bydel/kommune

Bo hjemme lenge – faglig del Forstå hva som finnes for å kunne forstå hva det er behov for Målet med den lokale møteplassen er å tilrettelegge med informasjon til …

Pilot 18.6.19 Nordre Aker

Pilotprosjekt gjennomført 18.6.19I et samarbeid med Bydelskontoret Nordre Aker Sted: Grefsen Menighetssenter Adresse: Glads vei 47- Oslo Her er programmet digitalt – for dagen 18.6.19 Omtale i Nordre Aker Budstikke …

Siste nytt

Oslo
15 bydeler i Oslo er kontaktet for planlegging av møteplasser lokalt høst 2020.
Bydelsfakta – Befolkningen etter alder

Arrangementer 2020 – bekreftet deltakelse høst
Bydel Ullern – uke 38

Intet funnet

Det ser ikke ut til at vi kan finne det du leter etter. Kanskje et søk kan hjelpe.